Godkjent av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, NNH

                        

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Diverse nyttige lenker:
Akademiet for Biologisk Medisin
 
ALTERNATIVopplysningen
 
NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon)
 
Nyberg Urtegård
http://www.nyberg.no(Feil adresse ?).
 
Urteskolen

 

 

 

Sist endret: 23 februar 2013